LABIN MAXOLEA

LABIN MAXOLEA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Toplam Azot
8
Amonyum Azotu (N-NH4)
2,5
Nitrat Azotu (N-NO3)
5,5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit(P2O5)
5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
35
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
2
Suda Çözünür Bor (B) EDTA Selatlı
0,6
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Selatlı
0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Selatlı
0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Selatlı
0,01