LABIN 15.5.35 +TE

LABIN 15.5.35 +TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Toplam Azot
15
Amonyum Azotu (N-NH4)
3
Nitrat Azotu (N-NO3)
10
Üre Azotu (N-NH2)
2
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit(P2O5)
5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
35
Suda Çözünür Bor (B) EDTA Selatlı
0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Selatlı
0,005
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Selatlı
0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Selatlı
0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Selatlı
0,01
EDTA Selatının stabil oldugu pH Aralıgı
3-9
Klor (Cl) Içerigi
0,2