LABIN AGR

LABIN AGR

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Toplam Azot (N)
15
Nitrat Azotu (N-NO3)
1,4
Üre Azotu (N-NH2) (Düsük Bi Üretli)
13,6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
9
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Selatlı
5
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Selatlı
4
EDTA Selatının stabil oldugu pH Aralıgı
8-9
Klor (Cl) Içerigi
0,1