LABIN HUMICO %16

LABIN HUMICO %16

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Organik Madde
12
Toplam Humik Asit ve Fulvik Asit
16
Suda Çözünür K2O
3
pH
10-12