LABINOR N10

LABINOR N10

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Organik Madde
25,6
Toplam Azot (N)
2,4
Toplam Azot (N)
2,4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
4,3
pH Aralıgı
3,5-5,5
Yoğunluk (kg/L)
1,17