LABIN ULTRAMETH

LABIN ULTRAMETH

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Suda çözünür Bakır (Cu)
1,5
Suda çözünür Çinko (Zn)
0,5
EDTA Selatlı Çinko (Zn)
0,4
Yogunluk (kg/L)
1,04
Klor (Cl) Içerigi
0,4
EDTA Selatının stabil oldugu pH aralıgı (Cu)
3-11