RETARDO

RETARDO

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Toplam Azot (N)
5
Organik Azot (N)
1
Amonyum Azotu (N-NH4)
4
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)
7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
9
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)
2
Kükürt Tri Oksit (SO3)
18
Demir (Fe)
2
Organik Karbon (C)
8
Humik Asit
1