ÜRÜNLER
LABIPHOSPHO


• Yüksek fosfor içeriği
• Çiçeklenme için kesin çözüm
• Her çeşit ürünün yaprak ve damlama uygulaması için

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ


Labiphospho bitkilerin Fosfor ihtiyacını karşılamak için özel teknoloji ile üretilmiş ve bor, mangan, demir ve çinko ile zenginleştirilmiş olup bitkilerde kök gelişimini, büyümeyi ve çiçeklenmeyi teşvik etmek amacı ile kullanımı tavsiye edilmektedir. Köklenmeyi, flizlenmeyi ve vejetatif gelişmeyi arttıracak şekilde bitkilere azot ve fosforu saglayan özel bir formülasyondur. Kullanma talimatlarında verilen dozları vejetasyon süresi boyunca 3-4 uygulamada veriniz.

Ürün sıvı olduğu için kolay yayılma gösterir. Labiphospho  düşük pH’ı sayesinde kök ve tohumların çevresinde optimal yaşam ortamı oluşturacak besin elementlerinin emilimini arttırır.

Yüksek miktarda fosfor tohumların köklenmesini,filizlenmesini olumlu etkiler ve genç bitkileri rüzgara karşı kuvvetlendirir.

UYUMLULUK
Labiphospho mineral yagları yag bazlı insektisitler, fosetilalistisna olmak üzere Macasa - Labin ürünleri ve pestisitler ile karıştırılabilir. Ön karışabilirlik testleri yapılması her zaman tavsiye edilir.

UYARILAR
Kapalı alanlarda (seralar, tüneller vs.) dozaj 100 lt. suya 100 gr.‘ ı geçmemelidir. Uygulamalar günü en serin saatlerinde yapılmalıdır. Labiphospho’yu diğer formüllerle karıştırınca meydana gelen reaksiyon ürünün etkisini değiştirmez.

DEPOLAMA ŞARTLARI
Orijnal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı +5 ila 35 ºC arasında olmalıdır.
 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Toplam Azot (N) 5
Üre Azotu (N-NH2) 5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 30
Suda Çözünür Bor (B) 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) 0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0,002
Yoğunluk (kg/L) 1,32
Klor (Cl) içeriği %0,05
                     
ÜRÜNLER YAPRAK 100L Su DAMLAMA
Narenciye 150-250 cc 5-7 L/Da
Bahçecilik 150-250 cc 5-7 L/Da
Elma, Armut 150-250 cc 5-7 L/Da
Zeytin  Ağaçları 150-250 cc 3-6 L/Da
Üzüm, Bağcılık 150-250 cc 3-6 L/Da
Sera Bitkileri 120-150 cc 1-2 L/Da
Çilek 120-150 cc 1-2 L/Da