ÜRÜNLER
LABIFOL MOVICAL


• Yüksek çözünürlüklü sistemik kalsiyum içeriği
• Hızlı emilime sahiptir
• Ürünlerde hasat sonrası depolama ömrünü uzatır 

KALSİYUM OKSİT
ÇÖZELTİSİ

MİKRO ELEMENT


Labifol Movical;bitki yapraklarından elde edilen Glukonat ile şelatlı olup, sistemik bir kalsiyumdur. Formül, Labin Smart Tech teknoloji ile bitkinin ve meyvenin ihtiyacını en iyi karşılayabileceği şekilde geliştirilmiştir. Movical bitkiler tarafından rahatlıkla alınır ve ileride  doğrudan veya dolaylı olarak metabolik faaliyetlerde kullanılmak üzere Calmodalina olarak adlandırılan yapılarda depolanır. Kalsiyum bitkilerin bünyelerine almakta en çok zorlandıkları ve bitki içerisinde haraket etmesi en zor olan elementtir. Movical 120 dh'dan daha küçük kalsiyum moleküllerinden özel olarak formüle edilmiş olup bitki içerisinde hareketi sağlayan Nutrine adı verilen organik bir yapıya bağlanmıştır.

UYUMLULUK  
Labifol Movical, beyaz yaglar, yag bazlı pestisitler, PHOSETYL-AL, dodin, trifrin ve yüksek alkalin reaksiyonu ile tüm preparatlar istisna olmak üzere, Labin ürünleri ve zirai ilaçlar ile kullanıcının dozunda karıştırılabilir. Ön karışabilirlik testleri yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.

UYARILAR
Magnezyum ve alkalin içerigi yüksek olanlar hariç, kullanılan agrokimyasalların çoğu ile uyumludur. Hassas bitkilerde kükürt, bakır ve yaglarla karıştırılmaması
önerilir. Ancak, daha önce yapılmış bir test yapılması tavsiye edilir.
Formülasyonu kesinlikle kükürt ve fosfor içerikli ürünlerle karıştırmayın.


DEPOLAMA ŞARTLARI
Orijnal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı +5 ila 35 ºC arasında olmalıdır.
 
GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %15
pH 3-5
   
 
ÜRÜNLER YAPRAK 100L Su
Narenciye 200-300 cc
Bahçecilik 200-300 cc
Elma, Armut 200-300 cc
Zeytin  Ağaçları 200-300 cc
Üzüm, Bağcılık 200-300 cc
Sera Bitkileri 200-300 cc
Çilek 200-300 cc
Buğday,  Mısır 200-300 cc