ÜRÜNLER
LABICUAJE


• Çiçeklenme kalitesini ve miktarını arttırır
• Meyve tutumunun güçlendirir
• Periyodisite gösteren bahçeler için mükemmel çözüm

NP GÜBRESİ
HARMANLANMIŞLabicuaje, Labin Smart Tech teknolojisi ile özel olarak geliştirilmiş makro ve mikro elementlerin mükemmel karışımı ile formülize edilmiştir. Özellikle periyodisite gösteren, çiçeklenmede zorluk yaşayan sebze ve meyvelerde çiçeklenmenin teşvik edilmesi için geliştirilmiş yüksek teknoloji ürünüdür. 

Fosfor, bor, molibden, mangan ve çinko arasındaki spesifik denge, çiçek sayısının, çiçek kalitesinin ve meyve tutumunun artmasının en önemli nedenidir. Bu etki, özel formülasyonu ile arttırılmıştır.

Labicuaje ürününü, ışık yetersizliğinden dolayı çiçeklenmenin yetersiz olduğu, sera, kışlık sebze ve meyve bitkilerinde uygulanmasını tavsiye ederiz. Ayrıca zeytin ağaçlarında, özellikle de çok yüksek üretim yıllarından sonra çeşitlerin çiçeklenme sıkıntısı çektiği dönemlerde önerilmektedir.

UYUMLULUK
Mineral yaglar, yag bazlı insektisitler, Phosethyl-Al istisna olmak üzere Labin ürünleri ve zirai ilaçlarla karıştırılabilir. Ön karışabilirlik testlerinin yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.

UYARILAR
Magnezyum ve alkalin içerigi yüksek olanlar hariç, kullanılan agrokimyasalların çoğu ile uyumludur. Hassas bitkilerde kükürt, bakır ve yaglarla karıştırılmaması
önerilir. Ancak, daha önce yapılmış bir test yapılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI
Orijnal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı +5 ila 35 ºC arasında olmalıdır
 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Toplam Azot (N) 7
Amonyum Azotu  (N-NH4) 7
Suda çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 36
Suda Çözünür Bor (B) 3
Suda Çözünür Mangan (Mn) 2
Suda Çözünür Molibden (Mo) 1
Suda Çözünür Çinko (Zn) 2
Klor (Cl) İçeriği %0,01
                     
ÜRÜNLER YAPRAK 100L Su DAMLAMA
Narenciye 100-200 cc 1-2 Kg/Da
Bahçecilik 100-200 cc 1-2 Kg/Da
Elma, Armut 100-200 cc 1-2 Kg/Da
Zeytin  Ağaçları 100-200 cc 1-2 Kg/Da
Üzüm, Bağcılık 100-200 cc 1-2 Kg/Da
Sera Bitkileri 100-200 cc 1-2 Kg/Da
Çilek 100-200 cc 1-2 Kg/Da
Buğday,  Mısır 100-200 cc 1-2 Kg/Da