HABERLER

8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi

Gıda talebini karşılamak için temel gıda ürünlerinin elde edildiği tarımsal üretimde verim iki katına çıkarılmalıdır. Gübre ve su yönetiminin, genel bir ifadeyle bitki beslemenin, tarımsal üretimdeki bu artışta merkezi bir rolü söz konusudur.

Tarımsal ürün maliyetleri içinde yüzde 10-15 paya sahip olan gübreler, ürün verimini tek başına yüzde 50'den fazla artırdıklarından tarım sektörü, gıda maddeleri fiyatları, ülke ve aile ekonomisi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Dünyada gübre tüketimi ortalaması hektar başına 116 kilogramdır. Bu oran gelişmiş ülkelerde 200, Almanya'da 160, İngiltere'de 283, ABD'de ise 103 kilogram iken Türkiye'de 95 kilogramlık değerle oldukça yetersizdir