ÜRÜNLER
LABIN AZOVEG

• Don, kuraklık ve stres koşulları için uygundur
• Yüksek oranda aminoasit içerir
• Toprağın organik madde miktarını artırır
• Makro ve mikro elementlerin alımını kolaylaştırır

AZOTLU SIVI
ORGANOMİNERAL GÜBRE


Labin Azoveg büyüme ve verim artışını teşvik eden "biyolojik olarak aktif" maddeler bakımından zengin bir organik formülasyondur. Ürün içerisindeki doğal maddeler, bitkinin negatif fizyolojik durumların üstesinden gelmesine ve stres, ani
sıcaklık değişimi gibi kötü hava koşulları, susuzluk gibi durumlara karşı dirençli olmasına pozitif yönde yardımcı olur. Labin Azoveg uygulanan bitkilerin metabolik
fonksiyonları daha aktif ve üretken olurlar.

Daha dengeli bitki gelişimi, nihai verimde yüksek kalite ve miktar artışı, Makro ve mikro elementlerin alımını kolaylaştırır.

Toprağın organik madde ihtiyacını karşılar.

UYUMLULUK
Labin Azoveg beyaz yağlar, yağ bazlı pestisitler, PHOSETYL-AL, dodin, trifrin ve yüksek alkalin reaksiyonu ile tüm preparatlar istisna olmak üzere, Labin ürünleri ve zirai ilaçlar ile kullanıcının dozunda karıştırılabilir. Ön karışabilirlik testleri yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.

UYARILAR
Magnezyum ve alkalin içerigi yüksek olanlar hariç, kullanılan agrokimyasalların çoğu ile uyumludur. Hassas bitkilerde kükürt, bakır ve yaglarla karıştırılmaması
önerilir. Ancak, daha önce yapılmış bir test yapılması tavsiye edilir.


DEPOLAMA ŞARTLARI
Orijnal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı +5 ila 35 ºC arasında olmalıdır.
 
GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w
Organik Madde 30
Toplam Azot (N) 8
Organik Azot (N) 2,3
Amonyum Azotu  (N-NH4) 5,7
pH Aralığı 5-7
Yoğunluk (kg/L) 1,22
                     
ÜRÜNLER YAPRAK DAMLAMA
Narenciye 100-150 cc 3-4 L/Da
Bahçecilik 100-150 cc 3-4 L/Da
Elma, Armut 100-150 cc 3-4 L/Da
Zeytin  Ağaçları 100-150 cc 3-4 L/Da
Üzüm, Bağcılık 100-150 cc 3-4 L/Da
Sera Bitkileri 100-150 cc 1-2 L/Da
Çilek 100-150 cc 1-2 L/Da
Buğday,  Mısır 100-150 cc 1-2 L/Da